Program för 2021 - Vår

22/04 - Almesåsen Ryda

Arrangör: Ryda SK

Datum: 22/04

Ansvarig: Bert Thorsson

Telefon: 070-5735791

Vägbeskrivning: Vi startar den 22 april vid Almesåsen i Ryda. Vi kör i princip enligt samma Corona-upplägg som i höstas med utspridda starttider och uppmaning till alla deltagare att endast deltaga om man känner sig helt frisk, att endast samåka med de som man normalt umgås med och att hålla avstånd. Se tabell starttider nedan. Respektera tilldelade starttider så att vi minimerar antalet deltagare som befinner sig samtidigt på TC. Ingen betalning på plats dvs vi samlar ihop antalet starter under våren och vid säsongens slut sker en redovisning till varje klubb av starter som klubben skall betala och av intjänade startavgifter på eget arrangemang, Deltagare från klubbar som inte ingår i POLi Skaraborg betalar dock på plats, 40:-, helst med Swish.

Inomhusdush: Ja

29/04 - Axvall idrottsplats

Arrangör: Istrums SK

Datum: 29/04

Ansvarig: Karl-Inge Karlsson

Telefon: 070-560 44 21

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Nej

06/05 - Petersburg. Skara

Arrangör: IK Gandvik

Datum: 06/05

Ansvarig: Hans Andersson

Telefon: 070-8108265

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Ja

11/05 - Mostugan, Töreboda

Arrangör: OK Skogsstjärnan

Datum: 11/05

Ansvarig: Sven Eriksson

Telefon: 076-830 11 82

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Nej

20/05 - Årås, Frambo

Arrangör: Främmestads IK

Datum: 20/05

Ansvarig: Conny Svahn

Telefon: 070-336 15 19

Vägbeskrivning: Vägvisning från väg 186 S Grästorp

Inomhusdush: Nej

27/05 - Bergstugan, IK Wilske

Arrangör: IK Wilske

Datum: 27/05

Ansvarig: Yngve Alfvén

Telefon: 070-341 23 15

Vägbeskrivning: Vägvisning från väg 47 Falköping-Vara 5 km väster Falköping.

Inomhusdush: Nej

03/06 - Högkullen, Kinnekulle

Arrangör: OK Klyftamo

Datum: 03/06

Ansvarig: Sten Olsson

Telefon: 073-637 40 19

Vägbeskrivning: Utsiktstornet, Kinnekulle. Följ vanliga skyltar mot Kinnekulle / Högkullen. Parkering ca 500 m norr om Kinnekullegården. Avstånd från parkering till tornet ca 500 m och 30 m stigning. För ytterligare information se PM på Eventor.

Inomhusdush: Nej

10/06 - N Flugebyn

Arrangör: SOK Träff

Datum: 10/06

Ansvarig: Bengt Åkerström

Telefon: 070- 573 55 50

Vägbeskrivning: Ca 1 km NV Flugebyn. Vägvisning från väg 202 vid Forsvik. Därifrån ca 3 km. Parkering på anvisad plats. Hemresa sker framåt i parkeringsriktningen.

Inomhusdush: Nej

17/06 - Hultet, 4 km Ö Tibro

Arrangör: Tibro OK

Datum: 17/06

Ansvarig: Vidar Löfving

Telefon: 073-618 85 40

Vägbeskrivning: 4 km Ö Tibro, vägvisning från vägen Tibro-Brevik

Inomhusdush: Nej

22/06 - Skidcentralen, Råda, Lidköping

Arrangör: Lidköpings VSK

Datum: 22/06

Ansvarig: Ulf Nyström

Telefon: 070-958 72 04

Vägbeskrivning: Vägvisning från Rådåsgården . Vid dagens POL kommer en enkät att genomföras om hur deltagarna vill att POL-arrangemangen skall genomföras när pandemirestriktionena lättar. Vi vill ha in svar från så många som möjligt, det hjälper oss att planera höstens tävlingar, hälsar Rolf Einarsson och Bert Thorsson

Inomhusdush: Nej

01/07 - L:a Havsjön, Hökensås

Arrangör: Tidaholm SOK Sisu

Datum: 01/07

Ansvarig: Kurt Rundqvist

Telefon: 070-539 09 96

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Nej