• darkControl.jpg

POL i Skaraborg Hösten 2023

Anvisningar för POL-tävling.

Aktuella träningar

Dillö, Torsö

Dagens POL inleddes med att Hjobygdens OK höll en liten minnesstund för Karl Bergstrand som avled i juni 79 år gammal. Karl Bergstrand hade sysslat med idrott sedan barnsben och har varit en mycket aktiv orienterare. Han var också mycket intresserad av släktforskning. För POL i Skaraborg har han ansvarat för många POL-tävlingar i Hjobygdens regi och då även ritat flera kartor till dessa. Han hjälpte också under många år till med att lägga upp resultaten på Eventor efter varje tävling och hjälpte också andra klubbar att lägga upp sina banor i Livelox. Karl Bergstrands minne hedrades med en tyst minut.

Mariestads FK hade bjudit in till POL på Dillö med en alldeles nyritad karta. Det var lite långt att gå från parkeringen till TC men vi kom till ett trevligt ställe med utsikt över Vänern och där det fanns tillgång till begränsat utrymme under tak undan de regnskurar som faktiskt kom trots prognos om uppehåll. Där fanns det också möjlighet till bad som togs tillvara av några av deltagarna. Terrängen var flack och det var trevlig skog att springa i även om det fanns grönområden att forcera. Trots att lågtrycket Hans medfört mycket regn var det inte särskilt blött i skogen. Kontrollerna satt tydligt, på ett ställe på mellanbanan var det till och med så att när man sprang ut från en kontroll så kunde man se nästa. Banorna avslutades med lättare orientering i betesmarker med ganska tätt mellan kontrollerna. I PM var angivet att vi skulle springa i en kohage på slutet men vi såg inga djur där men när vi gick tillbaka till parkeringen stod korna i andra änden av hagen och tittade på oss.

114 personer kom till start idag. Dillö ligger ju lite i utkanten av vårt område och det är första tävlingen för säsongen och så har det ju varit oväder så det är svårt att säga om det är en bra siffra eller ej. Vi hoppas på fler deltagare kommande POL-tävlingar.

Tack Rolf Einarsson för två bilder!

Bert Thorsson

Resultat: Via Eventor

Antal deltagare

20

Lång

32

Mellan

38

Kort

16

Kort-kort

8

Mini-kort

Bilder

Slätte, Töreboda

Idag var vi tillbaka på ett välkänt och trevligt ställe i Slätte. Det var ett fint orienteringsväder, ingen nederbörd och solen tittade fram ibland. Liksom förra gången fanns det möjlighet till bad efter genomförd tävling.

Terrängen dominerades av öppen tallhed och en stor sankmark som var lite blöt i ena delen men torrare i andra delen. Det var dock tungt att springa över då det var tätt skvattramsris. Då var det desto lättare att ta sig fram på tallheden där det var öppet och lättsprunget. Det blev också en hel del stiglöpning.

En kontroll lade av på korta banan men alla som blev felstämplade på grund av den kontrollen godkändes i efterhand. Stämplingstiden blir då den samma som för nästa kontroll och sträcktiden räknas från kontrollen före till kontrollen efter den som lade av.

Totalt 120 löpare deltog idag. det känns som om vi är lite färre som springer POL i höst än i våras. Vi hoppas på fler nästa tävling i Skara då vi är mer i centrum av POL i Skaraborgs område.

Bert Thorsson

Resultat: Via Eventor

Antal deltagare

18

Lång

30

Mellan

43

Kort

17

Kort-kort

12

Mini-kort

Bilder

Petersburg, Skara

I Petersburg, Skara, genomfördes POL i den flacka och stigrika och för oss POL:are välkända terrängen. Vädret var dessutom bra, så det var bara att njuta, förutom eventuella egna misstag. Jag kom ihåg att det fanns ett spår genom ett grönområde tidigare. Jag tog då en omväg för att gå igenom där, men inte fanns det något spår, bara gammalt ris från gallringar. Det är bättre att lita på kartan än minnen.

133 löpare deltog.

Rolf Einarsson (stand in även som fotograf då Bert var förkyld)

Resultat: Via Eventor

Antal deltagare

21

Lång

33

Mellan

35

Kort

27

Kort-kort

17

Mini-kort

Bilder