• darkControl.jpg

    Nu ligger höstens tävlingar ute!

Aktuella tävlingar

Nolåsen, Istrum

Istrums SK hade prickat in en fin höstdag för sin POL vid Nolåsen. Karl Inge Karlsson hälsade välkommen och beklagade sig över att det pågick skogsavverkning i närheten och att banorna till viss del gick över hyggen. De hade försökt att lägga banorna där skogen var som bäst. Det stämde att på sina håll var det riktigt fin skog men det fanns också risiga partier.

Idag var det rekord för Mini-kort bana: hela 19 st. Det var dock delvis en tuff mini-kort bana, speciellt för de som har svårt att gå i terräng. Det är också svår avvägning att lägga en sådan bana, den får inte vara för lätt orienteringsmässigt och saknas det stigar och  lättgången terräng är det svårt att få till en bra Mini-kort bana.

Under hösten har det varit många deltagare på POL-arrangemangen. Idag var vi totalt 157 st vilket ger ett medeltal för hösten  på 150 deltagare per tävling, samma som medeltalet för hela förra hösten. I våras var medeltalet 133 och under hela förra året var medeltalet 144.

Det har framkommit önskemål att man skulle kunna fakturera startavgiften för POL till löparens förening så som man gör för direktbanor på vanliga tävlingar. Eventor har en funktion för att skicka fakturor via mail efter tävling som tydligen fungerar bra men då krävs det att någon i arrangerande förening kan hantera Eventor och administrera faktureringen. Frågan är om alla klubbar vill att det ska faktureras för det kan ju lägga mera jobb på klubbkassören och om det inte är alla startavgifter som faktureras, hur håller vi reda på dem som skall faktureras och dem som inte skall faktureras. Maila gärna synpunkter till bert.thorsson@thorssondata.se eller kom och prata med mig på någon tävling. Arrangerande klubbar blir troligen tvungna att använda Eventor mer fr o m våren 2019 då det kommer krav på att vi ska betala tävlingsavgift även för närtävlingar. Enligt det förslag som gick igenom på förbundets årsmöte rör det sig om storleksordningen 2-3 kr per start och pengarna kommer att gå till VOF, inte till SOFT.

Bert Thorsson

Resultat: Via Eventor

Antal deltagare

25

Lång

50

Mellan

33

Kort

30

Kort-kort

19

Mini-kort

Bilder

Mostugan, Töreboda

Arrangör: OK Skogsstjärnan

Datum: 2018-09-20 10:00

Ansvarig: Sven Eriksson

Telefon: 076-830 11 82

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Ja

PM: Via Eventor

Motionscentralen, Mösseberg

Arrangör: FAIK

Datum: 2018-09-27 10:00

Ansvarig: Lars-Erik Andersson

Telefon: 072-558 65 10

Vägbeskrivning:

Inomhusdush: Ja

PM: Via Eventor